Onze doelstelling

We streven naar sociale inclusie, waarbij we jongvolwassenen met een complexe multiproblematiek (terug) laten deelnemen aan de maatschappij. 

Wij werken inclusief (maar niet uitsluitend) rond werk en activering.  Activering is altijd aanwezig binnen onze doelstelling maar is geen vereiste hulpvraag bij aanmelding.


Ons gedeeld doel in ons partnerschap

Vergezel mij, als deelnemer met een multiproblematiek, om mijn levenskwaliteit te verbeteren door gelijktijdig verschillende levensdomeinen aan te pakken. 

  1. Zorg ervoor dat de dienstverlening toegankelijk is, zodat ik eenvoudig kan instromen en niet wordt losgelaten. 
  2. Streef naar een integrale dienstverlening, met toegang tot expertise van verschillende organisaties. Zorg er wel voor dat mijn traject duidelijk blijft door een open en transparante communicatie, niet alleen met mij, maar ook tussen mijn compagnon de route en andere compagnons de route onderling, omdat ze mogelijk verschillende moederorganisaties hebben. 
  3. Stem de dienstverlening op mijn behoeften af, zodat ik zelf de regie in handen kan nemen. 
  4. Waarborg een continue zelfevaluatie, zodat de aanpak door het partnerschap innovatief blijft t.o.v. het reguliere aanbod.
  5. Hou rekening met mijn context en stimuleer een lerend netwerk. Op deze manier wordt bijgedragen aan een duurzame impact op zowel de deelnemers (door hun positie te versterken), als op de werking van de partnerorganisaties. Het partnerschap streeft naar een ruime sociale inclusie, toegevoegde waarde op het reguliere aanbod, en een verhoogde arbeidsmarktparticipatie. 

Meer info over de projectoproep vanuit Europa WSE

Oproep 64 

Lokaal addendum regio Brugge

Kwaliteitskader

Met dank aan de 10 lokale besturen binnen onze regio en VDAB