Disclaimer

Deze website is eigendom van PARCOURAGE.

Adres maatschappelijk zetel:

Stad Brugge

Burg 12

8000 Brugge

Ondernemingsnummer: BE 0207.528.035


Contactgegevens:

GSM : 0490/582029

E-mail: info@parcourage.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk

akkoord met de volgende algemene voorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data,

product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele

rechten en behoren toe aan Parcourage of rechthoudende derden.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast

aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,

professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Parcourage levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie

volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen

onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de

verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of

via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Parcourage de grootst mogelijke inspanning

leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Parcourage kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of

onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking

wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of

kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Parcourage geeft geen

garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze

aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke

(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of

onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de

website.


Parcourage kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,

bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan

het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of

hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,

beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van

apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's

impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Parcourage verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of

over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk

gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm

van schade door het gebruik ervan.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel

de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.


Privacybeleid

Parcourage hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site

beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het

mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze

informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze

activiteiten. Voor alle informatie verwijzen we naar onze privacyverklaring.


Ook tijdens de begeleidingstrajecten, die steeds op vrijwillige basis gebeuren, worden

de GDPR-richtlijnen nadrukkelijk opgevolgd en worden deze, met uitzondering van het

departement Werk en Sociale Economie (zie privacy verklaring Europa WSE), niet gedeeld met

derden.


De transparantieverklaring kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de

gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn

persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een

schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Stad Brugge, Burg 12, 8000

Brugge of via info@brugge.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw

persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die

onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


Parcourage kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-

persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u

gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen

bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website

permanent te optimaliseren voor de gebruikers.


Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer

geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de

behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden

niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw

internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een

waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies

nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw

internetbrowser.